Oikein suunniteltu esisuodatus on edellytys hyvin toimivalle käänteisosmoosilaitteistolle. Esisuodatuksella vähennetään kalvojen likaantumista, jolla on suora vaikutus laitteiston toimivuuteen ja käyttöikään.

Kalvojen likaantuminen voidaan jakaa orgaaniseen, epäorgaaniseen ja biologiseen likaantumiseen. Aquator Oy suunnittelee oikean esisuodatuksen aina tapauskohtaisesti perustuen käyttökohteen vesianalyysituloksiin.

Käänteisosmoosikalvojen (RO-kalvojen) esisuodatuksen mitoituksessa käytetään SDI-arvoa (Silt Density Index). SDI-arvo kertoo veden kalvoja likaavaan hienon kiintoaineen ja kolloidien pitoisuuden.

Veden SDI-arvoa leikataan käyttökohteesta riippuen joko vaihdettavilla patruunasuodattimilla tai ultrasuodatuksella. Aquator Oy suunnittelee ja valmistaa myös täysin automatisoituja ultrasuodatuslaitteistoja 0.02 µm:n suodatusasteella.

Lisätietoa ks. www.ultrafiltration.fi

Käänteisosmoosilaitteistossa käytettäviä etusuodattimia.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Syväsuodattavat AQR-U suodatinpatruunat
Laskostetut AQR-HPN suodatinpatruunat
Pussisuodattimet
Vaihdettavat erikoiselementit

Lisätietoa prosessisuodatuksesta www.aquator.fi