AQR-RO laitokset ovat käänteisosmoosiin perustuvia suolanpoistolaitoksia. Laitosten käyttökohteita ovat teollisuus, kunnat sekä vesiosuuskunnat.

Laitteistot suunnitellaan ja räätälöidään käyttökohteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Suunnittelu perustuu aina laajan vesianalyysiin, joka voidaan teettää missä tahansa luotettavassa vesilaboratorioissa.

Merivesilaitos
RO-laitos konttiin rakennettuna

Alustavat vesianalyysitiedot

pH
Sähkönjohtavuus
Alkaliteetti
Kovuus
Rauta [mg/l]
Mangaani [mg/l]
Kloridi [mg/l]
Sulfidi
Bakteerit
TOC [mg/l]
COD [mg/l]

Epäorgaanisia yhdisteitä, jotka aiheuttavat kalvojen likaantumista

Kalsiumkarbonaatti, CaCO3
Silikaatti, SiO2
Ferrihydroksidi, Fe(OH)3
Alumiinihydroksidi, Al(OH)3
Kalsiumsulfaatti, CaSO4
Bariumsulfaatti, BaSO4
Strontiumsulfaatti, SrSO4
Kalsiumfluoridi, CaF2
Rikki, S

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.