Vesi on elämän perusta. Suurin osa maapallon pinta-alasta on merien peittämää, mutta vain noin 2,5 % planeettamme vedestä on ihmiselle käyttökelpoista ilman puhdistusta. Meriveden liuennut suola, bakteerit ja virukset ovat yleisimpiä epäpuhtauksia, joiden vuoksi vesi ei ole käyttökelpoista ilman puhdistusta. Vedenkäsittely- ja suodatusmenetelmät kehittyvät vastaamaan kasvavaan veden tarpeeseen.

Käänteisosmoosi (Reverse-Osmosis, RO) ja nanosuodatus (Nanofiltration, NF) ovat kalvosuodatusmenetelmiä, joilla vedestä poistetaan liuenneita suoloja, metalleja sekä humusta.

Suolanpoistoa käytetään valmistettaessa merivedestä suolatonta vettä, sekä teollisuuden eri käyttökohteissa. Suolainen merivesi ei ole ihmiselle käyttökelpoista sellaisenaan ja teollisuudessa liuenneet suolat (metallit) aiheuttavat korroosiota ja saostumia esimerkiksi lauhteen ja höyryn valmistuksessa.

Aquator Oy on toimittaa laitteistoja liuenneen suolan, metallien ja humuksen poistoon, sekä laitteistoissa käytettävät vaihtokalvot ja -suodattimet.

Ota meihin yhteyttä!